Disc D3 – więcej niż badanie

Metodologia DISC D3

Klucz do Zrozumienia Ludzkiej Osobowości i Motywacji

DISC D3 = DISC+TEAMS+VALUES+BAI

W dzisiejszym świecie, gdzie relacje międzyludzkie i kompetencje miękkie nabierają na znaczeniu, narzędzia do analizy zachowań stają się nieocenione. Metodologia DISC D3 jest jednym z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych podejść w tej dziedzinie.

Czym jest metodologia DISC D3?

Na bazie klasycznego modelu DISC, DISC D3 wzbogaca naszą wiedzę o dodatkowe obszary, które odzwierciedlają pełne spektrum ludzkiej osobowości, motywacji oraz wartości. Znając te obszary, możemy efektywniej zarządzać zespołami, lepiej się komunikować i docierać do sedna ludzkich zachowań. W kontekście indywidualnym możemy lepiej określać i realizować potrzeby rozwojowe związane z przyszłymi celami. 

Metoda DISC D3 stanowi potężne narzędzie pozwalające na dokładniejsze zrozumienie wielu kluczowych aspektów osobowości oraz postaw zawodowych. Ten test kompetencji pozwala zgłębić kilka istotnych kwestii:

 1. Analiza mocnych stron i motywacji: Metoda DISC D3 pozwala zgłębić, co stanowi rdzeń twoich kompetencji i co motywuje cię do osiągania jeszcze lepszych wyników.
 2. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach: Jak reagujesz w obliczu trudności i kryzysowych sytuacji? Metoda DISC D3 pomaga zrozumieć, jakie mechanizmy działają w tych momentach.
 3. Postrzeganie zmian: Czy zmiany postrzegasz jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko jesteś w stanie dostosować się do nowych warunków? DISC D3 oferuje wgląd w twoje podejście do zmian.
 4. Postawa wobec standardów i procedur: Jak oceniasz obowiązujące standardy i procedury? Czy jesteś otwarty na dostosowywanie się do nich, czy raczej próbujesz wpłynąć na ich ewolucję?
 5. Wpływanie na zachowania innych: Jakie strategie stosujesz, by wpłynąć na zachowania innych lub przekonać ich do swojego punktu widzenia? DISC D3 pomoże zrozumieć, jakie argumenty preferujesz w rozmowie.

Test DISC D3 dostarcza także szeregu informacji na temat różnych aspektów i preferencji zawodowych, takich jak styl komunikacji, predyspozycje sprzedażowe, podejście do obsługi klienta, poziom decyzyjności, odporność na stres, umiejętności analityczne, preferowane role w zespole oraz wartości związane z miejscem pracy.

Metoda DISC D3 jest przydatna w wielu obszarach, w tym w procesach rekrutacji, budowaniu efektywnych zespołów, strategiach sprzedaży oraz zarządzaniu. Dzięki jej zastosowaniu można lepiej dopasować ludzi do zadań, zrozumieć, jak skutecznie współpracować oraz lepiej zarządzać zmianami w organizacji.

Podstawowe wymiary DISC:

 • DOMINUJĄCY (D): Stanowczy, Rzeczowy, Dążący do celu.
 • WPŁYWOWY (I): Inspirujący, Komunikatywny, Pozytywnie nastawiony.
 • STAŁY (S): Opanowany, Spokojny, Uważny słuchacz, Lojalny i Pragmatyczny.
 • SUMIENNY (C): Dokładny, Analityczny, Skrupulatny w działaniu.

Dodatkowe obszary w DISC D3:

TEAM: Analizuje preferowane role w zespole.

Kreator: Innowator, który przynosi świeże pomysły.
Realizator: Osoba, która przenosi pomysły w życie.
Analityk: Ekspert w analizowaniu i rozwiązywaniu problemów.
Koordynator: Osoba, która utrzymuje spójność i harmonię w zespole.
Strateg: Osoba myśląca wizjonerem, kierująca zespołem w odpowiednim kierunku.

Wartości: Określa wartości, które są kluczem do zrozumienia decyzji jednostki.

 • Lojalność
 • Równość
 • Niezależność
 • Uczciwość

BAI (Behaviours & Attitudes Inventory)**: Pokazuje, co motywuje jednostki do działania.

 • Wewnętrzny spokój: Dążenie do harmonii wewnętrznej i duchowej równowagi.
 • Solidarność: Dążenie do współpracy i wspierania innych.
 • Wpływ: Potrzeba wpływania na innych i bycia liderem.
 • Ekonomia: Dążenie do stabilności finansowej i wartości materialnych.
 • Artyzm: Potrzeba wyrażania siebie przez sztukę i kreatywność.
 • Wiedza: Głód wiedzy i potrzeba zrozumienia.

Jak wykorzystać wyniki badań DISC D3?

Dzięki metodologii DISC D3 możemy lepiej zrozumieć siebie i innych, co jest kluczem do skutecznej komunikacji, zarządzania i budowania relacji. Jest to szczególnie ważne w rekrutacji, rozwoju zawodowym, budowaniu zespołów oraz szkoleniach.

Jeśli szukasz narzędzia, które pozwoli Ci na głębsze zrozumienie ludzi, ich motywacji, wartości i preferowanych ról w zespole, DISC D3 jest odpowiedzią. To nie tylko metodologia – to klucz do skutecznej komunikacji, zarządzania i rozwoju.

Jeśli jesteś zainteresowana/y, to zapraszam do kontaktu ze mną, by dowiedzieć się więcej i odkryć pełen potencjał Metodologii DISC D3.

Wojtek
wojtek@rozwojosobistydlakazdego.pl